Emek - Sınıf  Bu kategoride 28 kitap var.

0 Review(s)

Editörler: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler

18,20 TL 28,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Denizcan Kutlu, Çağrı Kaderoğlu Bulut

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhcı.

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap sizi beyaz yakalı işçiden orta sınıf üyesine uzanan bir serüvene davet ediyor. Keyifli yolculuklar.

11,70 TL 18,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitap işçi konfederasyonlarının kuruluş dönemlerinden başlayarak 90'lı yılların ortalarına kadarki eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. 

13,00 TL 20,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

“İlişkiler, tartışmalar ve çelişkiler ışığında uluslararası sendikal harekette son örgütlülük modelleri ve ortaya konulan yeni örgütlülük eğiliminde, eskinin izleri…” 

13,65 TL 21,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar:Christian Fuchs

28,60 TL 44,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar:Adam Hanieh

20,15 TL 31,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazarlar:Orkun Saip Durmaz

16,90 TL 26,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Sosyal gerçekliği inceleme ve açıklama çabalarında sınıf analizinin oynadığı rol, sosyoloji ve genel olarak sosyal bilim tarihi içerisinde dalgalı bir seyir izlemiştir. Sınıf kavramının Marksist teori içinde sahip olduğu belirleyici konum, sınıf analizinin kaderini Marksizm’in politik seyrindeki yükseliş ve düşüşlerin etkisine son derece açık hâle...

18,85 TL 29,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bilişsel kapitalizm tartışmaları her ne kadar yeni görünse de tarihsel kökenleri Deleuze ve Guattari’nin Kapitalizm ve Şizofreni, Foucault’un biyopolitika çalışmalarında gözlemlenebilir. Günümüzde ise önce enformasyon toplumu, ardından Web 2.0 ve maddi olmayan emek tartışmaları ile bilişsel kapitalizm tartışmalara daha da somutlaşıp yaşamımıza girdi....

22,10 TL 34,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitap, kırsal alandaki yapısal dönüşümün bir sonucu olarak Türkiye’de mevsimlik tarım işlerinin kimlere kaldığını ve ortakçılıktan mevsimlik tarım işçiliğine doğru yaşanan dönüşümü bir bütün olarak ele almaya çalışıyor.Gözlerimize sunulan ve duygusal motiflerle zihnimize kayıtlanan imajların arkasındaki gerçek ilişkileri “sınıfsal” bir analize tabi...

13,00 TL 20,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap, Vincent Mosco ve Christian Fuchs tarafından özellikle de 2008 krizinin sonrasında sosyal bilimlerin tüm alanlarında olduğu kadar popüler medyada da kendisini gösteren Marx'ın geri dönüşünün iletişim araştırmaları alanındaki izlerini sürmek amacıyla derlenmiştir. Yazarlar: Vincent Mosco, Christian Fuchs, Funda Başaran

0 Review(s)

1980-1981 yılları arasında Avrupa’nın en geniş katılımlı işçi hareketine dönüşmüş Dayanışma Sendikası’nın meşhur Gdansk tersane grevine dönemin önde gelen sendika liderleri ile birlikte katılmış aydınlardan biri olan Tadeusz Kowalik, “Dayanışmadan İhanete” adlı bu kitapta Polonya’da kapitalizmin restorasyonu sürecini öncelikle içeriden anlatıyor.  Yazar:...

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

“İktidar sizi nerenizden yaralarsa orası sizin kimliğiniz olur” der Milan Kundera. Biz de bu çalışmada, iktidarın yaraladığı her kesime mümkün olduğunca yer vermeye çalıştık. Ancak katkı sağlamasını istediğimiz, umduğumuz ve talep ettiğimiz  kimi dostlarımız ne yazık ki yoğun gündemlerinden dolayı yer alamadılar. İlerleyen zamanlarda bu eksiklikleri de...

14,30 TL 22,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Gebze Bölgesi ve Otomotiv Sanayii Üzerine Bir İnceleme Bu kitap, günümüz kentleşme ve emek süreçlerinde, küresel pazara üretim yapan ve tedarikçi-taşeron ağları üzeriden örgütlenen üretken sermayenin yeni/yenilenen mekânlarını, onların yer seçim kararlarının kentler ve işçi sınıfının üzerindeki etkilerini Gebze bölgesi örneği üzerinden irdelemektedir....

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Her çalışma gibi bu çalışmada da önemli eksiklikler bulunmakta. Ancak amaç, artık iyice görünür bir hâl alan güvencesizleştirme sürecini satırbaşlarıyla da olsa tartışmaya açmış olması. Kitabın, bu yönüyle önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz. Yeni bir baskıda mevcut eksikliklerin de giderilmesini dileğiyle... Yazar: Özay Göztepe

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
Stokta yok
0 Review(s)

Hindistan' da Gençlik, Sınıf ve Zaman Diplomalı işsizlerin durumu 2011'deki isyan dalgalarının içinde en dikkat çeken dinamikler arasında yer aldı. Craig Jeffrey, yeni çağın "yükselen ülkelerinden" Hindistan üzerinden bu olgunun neden ve sonuçlarına değinen kuramsal tartışmaları harmanlıyor. Yazar: Craig Jeffrey

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu çalışma, Türkiye tarımının yapısal dönüşümünü, küçük köylülüğün farklılaşması sürecine odaklanarak açıklamayı konu almıştır. Çalışma küçük köylülüğün, kendisini farklılaştıran çağdaş dinamikler karşısında sahip olduğu ve sergilediği direnme ve uyum mekanizmalarını sorunsallaştırarak giriştiği incelemesini iki eksende sürdürmüştür. Yazar: Metin Özuğurlu

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Elinizdeki kitap, dünya öğrenci/gençlik mücadelelerinin yakın dönemini mercek altına alan kolektif bir çalışmanın ürünüdür. Teorik tartışmaların yanı sıra, farklı ülke ve öğrenci gruplarının mücadele deneyimlerini okurlara aktarmak ve yeni tartışma alanları açmayı hedeflemektedir. Yazarlar: Damla Öz & Ferda Dönmez Atbaşı & Yalçın Bürkev

19,50 TL 30,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu özgün ve öncü çalışma ile meta-biçimine bürünmemiş bir sağlık hizmeti örgütlenmesinin ne denli yaşamsal olduğu berrak bir şekilde ortaya konmuştur. Yazar: Çağla Ünlütürk Ulutaş

14,30 TL 22,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Hukuk alanı, giderek sermaye birikim rejiminin niteliklerinin belirlendiği bir alan olması nedeniyle kapitalizmin yasalarını içselleştirmekte, böylece hukuksal hizmet metalaşmaktadır. Yazar: Kasım Akbaş

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu derlemenin konusu, kuramsal, tarihsel ve güncel boyutlarıyla hak mücadeleleridir. Emekçi sınıfların mücadele sathı olarak hak mücadelesi; emeğin yeniden üretiminin meta-dışı alanlarını zapt eden sermaye tahakkümüne karşı hem direnişin hem de kolektivist yeniden inşanın olanaklarını içinde barındırıyor. Ersin Vedat Elgür  Metin Özuğurlu  Yalçın Bürkev...

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu derlemenin konusu, kuramsal, tarihsel ve güncel boyutlarıyla hak mücadeleleridir. Emekçi sınıfların mücadele sathı olarak hak mücadelesi; emeğin yeniden üretiminin meta-dışı alanlarını zapt eden sermaye tahakkümüne karşı hem direnişin hem de kolektivist yeniden inşanın olanaklarını içinde barındırıyor. Yazarlar: Ersin Vedat Elgür  Metin Özuğurlu...

18,85 TL 29,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Türkiye'de son dönemlerin önemli tartışma konularından HES'lerle ilgili ilk kitap Nota Bene Yayınları'ndan yayınlandı. Gazeteci Mahmut Hamsici'nin imzasını taşıyan 'Dereler ve İsyanlar'da kamuoyunun HES'lerle ilgili merak ettiği tüm bilgilerle Hamsici'nin Türkiye'nin dört köşesinden aktardığı gözlemler ve yaşam haklar için mücadele edenlerin hikâyeleri...

13,00 TL 20,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

'Yerüstünden Notlar" isimli kitap, Türkiye'de madencilik alanında 1980'lerden sonra yaşanan değişimi, Zonguldak'taki bir madenci kasabası olan Armutçuk üzerinden fotoğraflar ve söyleşilerle anlatıyor.  Yazarlar: Alaattin Timur & Mahmut Hamsici

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Tekel direnişini, geleneksel sınıf hareketinin son; yeni ve güvencesizlik temelli sınıf hareketinin ilk örneklerinden biri olarak kendi tarihsel bağlamında değerlendiren "Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi" kitabı, sınıflar mücadelesinin bilgisini üretme çabasının somut ifadelerinden biridir. Derleme

14,30 TL 22,00 TL -35%
İndirimli
28 kitabın 1 - 28 arası gösteriliyor.