İktisat  Bu kategoride 27 kitap var.

0 Review(s)

Editörler: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler

18,20 TL 28,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Denizcan Kutlu, Çağrı Kaderoğlu Bulut

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhcı.

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Genişletilmiş 4. Baskı Yazar:Ahmet Altay Dikmen

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Dünya ekonomisi ve Türkiye'nin yakın dönem geleceğine dair öngörülerin de yer aldığı bu çalışma, yaşanan dönüşümün "daha fazla neoliberalizm" şeklinde özetlenebilecek bir içeriğe sahip olduğu tespitinde bulunurken okuyucu için 2016 itibariyle içinden geçtiğimiz krizin bütünlüklü bir resmini çiziyor. 

13,65 TL 21,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Biz bu çalışmada, 1929 Büyük Depresyonu ile 2008 Büyük Durgunluğunun koşullarına ve bunların ardından uygulanan egemen siyasete bakarak, bir yeni anlaşmanın söz konusu olamayacağı iddiasında bulunuyoruz.

9,10 TL 14,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

İktisadı baştan sona ve sondan başa yeniden düşünmemizin gerekeceği tarihsel bir kavşağa hızla yaklaşıyor gibi görünüyoruz. Ana akım iktisadın karakteristiği olan formalist bilgi yaklaşımına karşıt olarak bu kitaptaki katkılar, diyalektik bir yaklaşımı araştırmaktadır.  Yazarlar:Robert Albritton ve John Simoulidis

18,20 TL 28,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazarlar:Lucia Pradella ve Thomas Marois

18,20 TL 28,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Günümüz kapitalizminin yönelimlerinin tespitinde ve buna karşı yürütülecek devrimci mücadelenin araçlarının tespitinde ilkel birikim kavrayışının sağladığı kısıt ve olanakları, kavramın uluslararası savunucularının temel makalelerini bu kitapta bulacaksınız. Yazar: Özay Göztepe

18,20 TL 28,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Özelleştirme neoliberalizmin en temel politikalarından birisi. Özelleştirmeye karşı çıkanlara daima ve en önce sorulan soru “Peki, madem karşı çıkıyorsunuz, o halde sizin alternatifiniz ne?” idi. Son on, onbeş yıldır ortaya çıkan isyan dalgaları içinde ise protestoların yerini, giderek daha sıklıkla “nasıl bir alternatif” sorusu almaya başladı. Yazar:...

22,75 TL 35,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Karl Marx ve Friedrich Engels elinizdeki derlemede kapitalist üretim tarzının temel bir öğesine dikkat çekiyorlar: Serbest Ticaret.  Yazarlar: Marx & Engels (Yayına Hazırlayan: Önder Kulak)

9,75 TL 15,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitap,  gerek merkez bankasını kültürel-ideolojik alanda yeniden tanımlama yönelimi nedeniyle, gerekse de “para” ile “dil” arasındaki veya “maddi” ve “simgesel” yeniden üretim süreçleri arasındaki ilişkinin somutlaştığı mecralardan birisi olarak merkez bankasını işaret etmesi sebebiyle özellikle eleştirel literatür içerisindeki önemli bir boşluğu...

18,85 TL 29,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

"Türkiye’de ve Samsun özelinde üç yüzyıla dağılmış olan tütün öyküsünü, aktörleriyle birlikte bize aktaran, eleştirerek çözümleyen ve halkımızın toplumsal belleğinin canlanmasına böylece katkı yapan Keskin ve Yaman'a, bu önemli, özgün ve çok değerli çalışma için teşekkürler…" Korkut Boratav Yazarlar: Nuray Ertürk Keskin - Melda Yaman

26,65 TL 41,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Dr. Necdet Oral’ın editörlüğünü yaptığı bu kitap ile 90 yıllık Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin tarımsal değişim ve gelişiminin bir bilançosunun çıkarılması amaçlanıyor. Osmanlı’nın son döneminden başlayarak tarımsal/kırsal yapıda yaşanan dönüşüm, kapitalistleşme süreci, üretim-mülkiyet ilişkileri, uygulanan tarım politikaları ve devlet-tarım ilişkilerini...

0 Review(s)

Thomas Marois’in eseri, Meksika ile Türkiye’de bankacılık, kalkınma ve finans kapitalizminin yükselişine ilişkin etkileyici ve titiz bir çalışma. Çalışma Marksizm’den ilham alan ve devletlerle bankaların toplumsal ilişkiler ve kriz ile işgücünün bugün finans açısından hayati öneme haiz olarak anlaşılması üzerine kurulu bir çerçeveye oturtuyor. Yazar:...

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Küreselleşme Sürecinde İnsan Haklarının Gelişme Hakkı Odağında Evrimi ve Yeni İçeriği Yazar: Zafer Karabay

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Eser uluslararası gelişmeleri derinden kavrayarak, bölge dinamiklerini sadece iktisadi açıdan değil politik açıdan da sağlıklı değerlendiren, sağlam veriler üzerinden sözlerini dikkatlice söyleyen titiz bir çalışma. Bölgenin anlaşılması açısından zengin verileri ve doyurucu çözümleri içeren temel bir kaynak... Yazar: Adam Hanieh

20,15 TL 31,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

"Neler Oluyor Hayatta" küresel krizlerden ideolojilere değin insanlara karmaşık ve anlaşılması güç gelen pek çok konuda berrak fikirler sunuyor okuyucuya. Sönmez ve Kozanoğlu'nun sohbet tadında sundukları sade çözümlemelerin ve somut çözüm önerilerinin ışığında keyifli okumalar... Yazarlar: Mustafa Sönmez - Hayri Kozanoğlu

0 Review(s)

Bu çalışma, Türkiye tarımının yapısal dönüşümünü, küçük köylülüğün farklılaşması sürecine odaklanarak açıklamayı konu almıştır. Çalışma küçük köylülüğün, kendisini farklılaştıran çağdaş dinamikler karşısında sahip olduğu ve sergilediği direnme ve uyum mekanizmalarını sorunsallaştırarak giriştiği incelemesini iki eksende sürdürmüştür. Yazar: Metin Özuğurlu

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
27 kitabın 1 - 27 arası gösteriliyor.