Sosyoloji  Bu kategoride 20 kitap var.

0 Review(s)

Editörler: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler

18,20 TL 28,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Denizcan Kutlu, Çağrı Kaderoğlu Bulut

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhcı.

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Facebook, Twitter, Youtube biz kullanıcıları sömürüyor mu? Bu platformları kullanırken gizliliğimiz güvence altında mı? Christian Fuchs bütünlüklü bir sosyal medya analizi sunarken bizleri sosyoloji kuramları, Marksist ekonomi politik, katılım kültürü ve kamusal alan gibi farklı uğrakları olan bir yolculuğa çıkarıyor ve başka bir sosyal medyanın olanağını...

0 Review(s)

Hegel'in "Kavram kendi hakkını arar" ifadesine referansla başlayan serinin ilk kitabında Onur Kartal, Biyopolitika kavramının belirlenim kazanmasını sağlayan tarihsel uğrakları Platon ve Aristoteles'ten başlayıp Ortaçağ düşünürleri, Hobbes, Spinoza, Hegel, Marx ve Nietzsche ile dolayımlanarak Arendt'e kadar takip ediyor.

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Dünya ve Türkiye ölçeğindeki ekonomik, sosyal ve siyasal süreçleri ve İslâmcılığın etkileşime girdiği neoliberal ve postmodern yaklaşımları ele alan çalışmanın en önemli savunusu, günümüz İslâmcılığının bunlarla uyumunun konjonktürel değil yapısal olduğudur.

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitapta; bilim iktidar için nedir? İktidar bilimi nasıl tanımlamaktadır, neden ve nasıl kullanmaktadır? Bunu hangi araçlarla gerçekleştirmekte ve kim için yapmaktadır? Hangi aktör, neden öne çıkmaktadır? şeklindeki sorulara cevap aranmaktadır. 

14,30 TL 22,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

“İlişkiler, tartışmalar ve çelişkiler ışığında uluslararası sendikal harekette son örgütlülük modelleri ve ortaya konulan yeni örgütlülük eğiliminde, eskinin izleri…” 

13,65 TL 21,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Türkiye’de sosyal yardımları kuramsal ve olgusal temellerine yerleştiren kitap, sosyal yardımları, yedek işgücü ordusu, ücret ilişkisi, emek gücünün değeri, emek gücünün yeniden üretimi, kapitalist birikim gibi kategoriler etrafında kuramsal olarak yeniden inşa ediyor.

24,05 TL 37,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap, bir argümanı tamamlama değil başlatma veya daha çok devam ettirme girişimi olarak görülmelidir. Sonuçlandırılmamış işler ve parçalar bırakmaktadır. Bazılarını, umarım, okur alacak ve kendisi için peşine düşecektir.  Yazar:Roy Bhaskar

18,85 TL 29,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap, giderek daha sık maruz kaldığımız ‘mülksüzleştirme’ süreçleri üzerine bir kitaptır. Neoliberal politikalar, sermayenin yeniden üretimi yoluyla birikim sağlayamadığı durumda, birikimin sürdürülmesi için mülkiyet transferlerinin mümkün hale getirilmesini ve yeni zenginleşme olanaklarının yaratılmasını öngörüyor.  Yazan: Ayşegül  Sabuktay...

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Taş Dile Geldiğinde; çocukları ve farklı çocuklukları anlama çabasının bir ürünü. Yazar Sedat Yağcıoğlu, 2011 yılında bir ay boyunca Amed’de çocuklarla yaptığı görüşmeler, kentteki gözlemleri ve çocukluğa dair düşüncelerini birleştirdiği bu kitabında, aslında çocukluk algısına dair ezberlerimizi bozacak yenilikçi bir bakış yaratmaya çalışıyor. Yazar:...

11,70 TL 18,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Günümüzde bir yandan küreselleşmenin etkisiyle dünya ölçeğinde dolaşım artar ve sınırlar daha geçirgen hâle gelirken, diğer yandan güvenlikçi kaygılar ve yeni yöntemlerle devletler sınırlarını tahkim etmektedir.  Yazarlar: İbrahim Soysüren / Didem Danış

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Sosyal gerçekliği inceleme ve açıklama çabalarında sınıf analizinin oynadığı rol, sosyoloji ve genel olarak sosyal bilim tarihi içerisinde dalgalı bir seyir izlemiştir. Sınıf kavramının Marksist teori içinde sahip olduğu belirleyici konum, sınıf analizinin kaderini Marksizm’in politik seyrindeki yükseliş ve düşüşlerin etkisine son derece açık hâle...

18,85 TL 29,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Küreselleşme Sürecinde İnsan Haklarının Gelişme Hakkı Odağında Evrimi ve Yeni İçeriği Yazar: Zafer Karabay

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Gebze Bölgesi ve Otomotiv Sanayii Üzerine Bir İnceleme Bu kitap, günümüz kentleşme ve emek süreçlerinde, küresel pazara üretim yapan ve tedarikçi-taşeron ağları üzeriden örgütlenen üretken sermayenin yeni/yenilenen mekânlarını, onların yer seçim kararlarının kentler ve işçi sınıfının üzerindeki etkilerini Gebze bölgesi örneği üzerinden irdelemektedir....

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Pierre Bourdieu, Charles Tilly, Mustafa Emirbayer, Margaret Archer gibi önemli sosyal bilimcilerin takip ettikleri farklı ilişkisel düşünce patikalarından oluşan bir harita sayılabilecek bu derleme, günümüzde sosyoloji pratiğinin mantığını yeniden tesis etmede ve araştırma tasarımlarını sosyal teoriyle birlikte düşünmede bir başvuru metni olacaktır....

0 Review(s)

Her çalışma gibi bu çalışmada da önemli eksiklikler bulunmakta. Ancak amaç, artık iyice görünür bir hâl alan güvencesizleştirme sürecini satırbaşlarıyla da olsa tartışmaya açmış olması. Kitabın, bu yönüyle önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz. Yeni bir baskıda mevcut eksikliklerin de giderilmesini dileğiyle... Yazar: Özay Göztepe

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
Stokta yok
0 Review(s)

'Yerüstünden Notlar" isimli kitap, Türkiye'de madencilik alanında 1980'lerden sonra yaşanan değişimi, Zonguldak'taki bir madenci kasabası olan Armutçuk üzerinden fotoğraflar ve söyleşilerle anlatıyor.  Yazarlar: Alaattin Timur & Mahmut Hamsici

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
20 kitabın 1 - 20 arası gösteriliyor.