Politika  Bu kategoride 92 kitap var.

0 Review(s)

Derleyenler: Ulaş Taştekin & Cenk Ağcabay

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Aytuğ Atıcı

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitap ODTÜ'nün akademik-bilimsel gelişiminin yanısıra kültürel tarihini de ele alıyor. Ancak ODTÜ tarihi aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin ve solun tarihidir. Solun tarihine değinmeden ODTÜ tarihi anlatılamaz.

27,30 TL 42,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap sizi beyaz yakalı işçiden orta sınıf üyesine uzanan bir serüvene davet ediyor. Keyifli yolculuklar.

11,70 TL 18,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Susanne Soederberg bugüne nasıl gelindiğini para toplumunun yarattığı eşitlik görüntüsünün ardındaki iktidar ilişkilerini ve devlet müdahalelerini inceleyerek açıklıyor. 

22,10 TL 34,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Üzerine çok konuşulan bir tarihsel kesiti, pek çok bilinmeyen yönüyle ve birçok ilki içererek, çapraz tanıklıklarla yansıtan bir dönem kitabı "Orhan Keskin: Bana Beyaz Bir At Getirin" genişletilmiş 2. Baskısıyla raflarda...

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Marx’ın ve Marksizmin “sınıf”ı kavrayış biçimlerine dair önemli tartışmaları açığa çıkaran Erik Olin Wright’ın Sınıflar adlı bu temel çalışmasında Marksizm içi birçok polemiğin izlerini bulacaksınız.

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Mark Neocleous, Sivil Toplumu Yönetmek başlıklı çalışması ile kuramsal ard-alanını oluşturduğu devlet-iktidar-güvenlik tartışmalarının sınıf temelli bir analizini, Devleti Tahayyül Etmek, Güvenliğin Eleştirisi ve Savaş Erki Polis Erkikitaplarından sonra şimdi de Evrensel Hasım ile devam ettiriyor.

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Türkiye’nin öncelikli sorununun “Kemalizm’den kurtulmak” olduğunu düşünen akımlarla, çareyi tarih-dışı ve gerçekçilikten uzak bir şekilde 1930’lara, yani “Kemalizm’in altın çağı”na dönmekte gören akımların materyalist bir analiz ve eleştirisi

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Facebook, Twitter, Youtube biz kullanıcıları sömürüyor mu? Bu platformları kullanırken gizliliğimiz güvence altında mı? Christian Fuchs bütünlüklü bir sosyal medya analizi sunarken bizleri sosyoloji kuramları, Marksist ekonomi politik, katılım kültürü ve kamusal alan gibi farklı uğrakları olan bir yolculuğa çıkarıyor ve başka bir sosyal medyanın olanağını...

0 Review(s)

Hegel'in "Kavram kendi hakkını arar" ifadesine referansla başlayan serinin ilk kitabında Onur Kartal, Biyopolitika kavramının belirlenim kazanmasını sağlayan tarihsel uğrakları Platon ve Aristoteles'ten başlayıp Ortaçağ düşünürleri, Hobbes, Spinoza, Hegel, Marx ve Nietzsche ile dolayımlanarak Arendt'e kadar takip ediyor.

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Dünya ve Türkiye ölçeğindeki ekonomik, sosyal ve siyasal süreçleri ve İslâmcılığın etkileşime girdiği neoliberal ve postmodern yaklaşımları ele alan çalışmanın en önemli savunusu, günümüz İslâmcılığının bunlarla uyumunun konjonktürel değil yapısal olduğudur.

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitapta; bilim iktidar için nedir? İktidar bilimi nasıl tanımlamaktadır, neden ve nasıl kullanmaktadır? Bunu hangi araçlarla gerçekleştirmekte ve kim için yapmaktadır? Hangi aktör, neden öne çıkmaktadır? şeklindeki sorulara cevap aranmaktadır. 

14,30 TL 22,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

"AKP, Ortadoğu ve Türkiye" üzerine olan bu çalışma, üç temel bölümden oluşmaktadır. 

16,90 TL 26,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

“İlişkiler, tartışmalar ve çelişkiler ışığında uluslararası sendikal harekette son örgütlülük modelleri ve ortaya konulan yeni örgütlülük eğiliminde, eskinin izleri…” 

13,65 TL 21,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu hikayeler bu ülkedeki çocukların gerçek hikayeleri. "Devlet Dersi"nde sokağa çıktığı için öldürülen, kötü muameleye maruz kalan, sokağa çıkılması yasak kentlerde ölen, iş cinayetinde, okulların güvensizliğinde yaşamını kaybetmiş, istismara uğramış, cezaevinde ölümle tanışmış çocukların hikayeleri… Yazar: Gökçer Tahincioğlu

11,70 TL 18,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Türkiye solunun bileşenleri olarak sosyalistler, CHP ve  rejime karşı dişe diş bir mücadele sürdüren Kürt siyaseti,  faşizmi yenmek ve demokratik, sosyal, emek yanlısı, laik bir Cumhuriyet’in inşası için nasıl daha etkili, omuz omuza yol arkadaşlığı yapabilirler ? Bunun önünde ne tür engeller var? Önyargılar, katılıklar aşılabilir mi? Geçmişin...

14,30 TL 22,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Türkiye’de sosyal yardımları kuramsal ve olgusal temellerine yerleştiren kitap, sosyal yardımları, yedek işgücü ordusu, ücret ilişkisi, emek gücünün değeri, emek gücünün yeniden üretimi, kapitalist birikim gibi kategoriler etrafında kuramsal olarak yeniden inşa ediyor.

24,05 TL 37,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

(1. ve 2.Cilt Birleştirilmiş Yeni Basım) Paris Komünü nasıl ortaya çıktı? Gün gün neler yaşandı?Hangi tarihsel deneyimler nasıl oluştu? Komün nasıl bastırıldı? Sonrasında neler oldu?Komüncüler anılarını mektuplarda nasıl yansıttılar? Bu soruların cevabını veren bir tek kaynak var: Lissagaray’ın kitabı.

27,30 TL 42,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu çalışma başlıkları, günümüzün hukuki tartışmalarının da esaslı bir kısmını oluşturmayı sürdürüyor. Böylece Hukukun Büyübozumu da, hukuki tartışmalardaki argümanlara temel oluşturma işlevini koruyor. 

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Sürekli yeni bir sayfa açma müptelası olan bir toplumda; “hatırlama takıntısı” olan bir kuşağın çocuğu olan Naif, Ömrümüzü Hayat Yaptığımız Yıllar’ı kalbiyle hatırlayıp hatırlatırken, âdeta neleri unuttuğumuzun da sağlamasını yapıyor. Yazar: Naim Kandemir

8,45 TL 13,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Biz bu çalışmada, 1929 Büyük Depresyonu ile 2008 Büyük Durgunluğunun koşullarına ve bunların ardından uygulanan egemen siyasete bakarak, bir yeni anlaşmanın söz konusu olamayacağı iddiasında bulunuyoruz.

9,10 TL 14,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Günümüzde “queer” başlığı altında yürütülmekte olan farklı politik ve teorik çalışmaların ayrıntılarıyla ele alındığı bu kitap queeri henüz tam olarak ifade edilemeyen bir olanak anlamında “bir olasılıklar alanı” kabul etmektedir. Yazar: Annamarie Jagose

20,00 TL
0 Review(s)

Bu kitap, bir argümanı tamamlama değil başlatma veya daha çok devam ettirme girişimi olarak görülmelidir. Sonuçlandırılmamış işler ve parçalar bırakmaktadır. Bazılarını, umarım, okur alacak ve kendisi için peşine düşecektir.  Yazar:Roy Bhaskar

18,85 TL 29,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

İktisadı baştan sona ve sondan başa yeniden düşünmemizin gerekeceği tarihsel bir kavşağa hızla yaklaşıyor gibi görünüyoruz. Ana akım iktisadın karakteristiği olan formalist bilgi yaklaşımına karşıt olarak bu kitaptaki katkılar, diyalektik bir yaklaşımı araştırmaktadır.  Yazarlar:Robert Albritton ve John Simoulidis

18,20 TL 28,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar:Naciye Yıldız

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar:Ali Rıza Taşkale

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar:Gamze Yücesan-Özdemir

16,90 TL 26,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazarlar:Asuman Göksel - Gülbiye Yenimahalleli Yaşar - Ömür Birler

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar:Adam Hanieh

20,15 TL 31,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazarlar:Lucia Pradella ve Thomas Marois

18,20 TL 28,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Her inşaatı diktikçe değirmenin suyu nereden geliyor ve daha ne kadar gelir sorusunu sormadan, sordurmadan yükselen inşaatlarla birlikte faşizan, otoriter bir rejimin inşasını da sürdürdüler.   Bu kitabın teması da inşaat ile tırmanan AK Faşizmin, yine inşaat ile nasıl aşağı doğru gittiği üstüne… Yazar: Mustafa Sönmez

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Modern toplumun yabancılaşmasına ve sömürüsüne tepki gösteren, ama modern kapitalizm açısından merkezi olan özel mülkiyet yapısına karşı herhangi bir ciddi reddiye ortaya koyma konusunda isteksiz olan faşizm, pusulasını ancak gericiliğin ışığıyla –kökten bir şekilde değişikliğe uğramış modernite koşullarında yeniden ele geçirilecek mitsel bir geçmişle–...

11,70 TL 18,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap savaş erki tartışmasını, “savaş çalışmaları” olarak görülenin, askeri tarih ve stratejik çalışmalar gibi alt alanlarının, uluslararası ilişkiler ve jeopolitik gibi komşu alanların ve onun liberal teorideki daha geniş ideolojik temellerinin alelade aşinalığından uzağa taşımayı amaçlamaktadır. Yazar: Mark Neocleous

18,85 TL 29,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Taş Dile Geldiğinde; çocukları ve farklı çocuklukları anlama çabasının bir ürünü. Yazar Sedat Yağcıoğlu, 2011 yılında bir ay boyunca Amed’de çocuklarla yaptığı görüşmeler, kentteki gözlemleri ve çocukluğa dair düşüncelerini birleştirdiği bu kitabında, aslında çocukluk algısına dair ezberlerimizi bozacak yenilikçi bir bakış yaratmaya çalışıyor. Yazar:...

11,70 TL 18,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Günümüzde bir yandan küreselleşmenin etkisiyle dünya ölçeğinde dolaşım artar ve sınırlar daha geçirgen hâle gelirken, diğer yandan güvenlikçi kaygılar ve yeni yöntemlerle devletler sınırlarını tahkim etmektedir.  Yazarlar: İbrahim Soysüren / Didem Danış

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitapta bilimsel veriler kullanılarak ve eleştirel yaklaşımla, günümüzde giderek denetim dışı kalan kapitalist üretim ilişkilerinin sağlığı bozucu etkilerinin tartışılması amaçlanıyor. Yaygınlaşan sağlık sorunlarının toplumsal nedenlerinin irdelenmesi gerektiği vurgulanıyor. Yazar: Deniz Akgün

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

"Kendi Evini Kendin Yap" Kılavuzu  Dünyada Neoliberal Kent İnşası, Direniş ve Ekokent Alternatifi  Neoliberal kent inşası ya da Türkiye’deki adıyla “Kentsel Dönüşüm”, kapitalizmin temel dinamiği haline geldi. Dünyanın her yerinde yoksullar yeni bir sürgün yaşıyor ve kentlerden daha da dışarıya süpürülüyor. Yazarlar: Metin Yeğin & Merve T. Tanok

13,00 TL 20,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Elbette her insanın bir hikayesi vardır. Ya da her hayat bir hikayedir. Zakir Koçak’ın hayatı da bir hikayedir. Biraz herkesin hikayesi. Haymana’da, bozkırın ortasında cıgara tüttüren çocuğun Eskişehir tren istasyonunda ecelle köşe kapmaca oynamasının hikayesidir. Yazar: Cemalettin Canlı

9,75 TL 15,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Gezi Ayaklanmaları’nın ilk yıldönümünde Gezi-Lice-Gülsuyu süreçleri hakkında hazırlanmış ilk monografilerden birini sunuyoruz. Sanki Devrim, bu konudaki çalışmaların çoğunun aksine, bir derleme olarak değil, sürecin birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili iki boyutunu, siyasetini ve kültürünü bütünlüklü olarak işlemek üzere hazırlandı. Yazar: Barış Yıldırım

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Otoriteryen Muhafazakarlığın Gerilim Hatları: Kürtler-Cemaat-Aleviler  Türkiye’nin son 10 yılı toplumsal ve siyasal olarak dört aktörü öne çıkarıyor: AKP, Gülen Cemaati, Kürtler ve Aleviler. Yazar: Ercan Geçgin

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitap, kırsal alandaki yapısal dönüşümün bir sonucu olarak Türkiye’de mevsimlik tarım işlerinin kimlere kaldığını ve ortakçılıktan mevsimlik tarım işçiliğine doğru yaşanan dönüşümü bir bütün olarak ele almaya çalışıyor.Gözlerimize sunulan ve duygusal motiflerle zihnimize kayıtlanan imajların arkasındaki gerçek ilişkileri “sınıfsal” bir analize tabi...

13,00 TL 20,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

12 Eylül Darbesi’nin ‘kayıp devrimcisi’. Darbeden 3 ay sonra bir çatışmada yaralı yakalanan, işkencelere karşın konuşmayan, 11 gün arayla yapılan iki duruşmada idam cezasına çarptırılan Veysel Güney’in öyküsü. Yazar: Ethem Dinçer

16,90 TL 26,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

“Devlet”in, onu en reddettiğimiz zamanlarda bile düşüncelerimize nasıl sızdığını tartıştığı Devleti Tahayyül Etmek kitabının yanı sıra, kısa süre önce Türkçeye çevrilen Sivil Toplumu Yönetmek: Devlet İktidarı Kuramına Doğru kitabıyla birlikte Neocleous sivil toplumun kendini inşasının devlet karşısında özerklik taşıyıp taşımadığını sorguluyor. Yazar: Mark...

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Neocleous tüm çalışmalarında, liberalizmin, kendini nasıl tanımladığıyla gerçekte ne olduğu arasındaki farklılığa odaklanıyor. Daha önce devletçi tahayyül ve sivil toplum kavramları dolayımıyla köklü eleştiriler getirdiği liberalizmin söz konusu kandırmacasına bu sefer de güvenlik kavramı aracılığıyla güçlü bir saldırı düzenliyor. Yazar: Mark Neocleous

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Öğrencileri ve dostları Hakan Mertcan ve Aydın Ördek, Fikret Başkaya’nın mücadelesinin bir nişanı olacak saygı kitabı için 2012 yılı yazında çok sayıda entelektüele çağrıda bulundu. Türkiye’den ve Türkiye dışından çok sayıda entelektüelin katkılarıyla, iki yıl sonra tamamlanan çalışma iki ciltte derlendi. Yazarlar: Hakan Mertcan, Aydın Ördek

22,10 TL 34,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Öğrencileri ve dostları Hakan Mertcan ve Aydın Ördek, Fikret Başkaya’nın mücadelesinin bir nişanı olacak saygı kitabı için 2012 yılı yazında çok sayıda entelektüele çağrıda bulundu. Türkiye’den ve Türkiye dışından çok sayıda entelektüelin katkılarıyla, iki yıl sonra tamamlanan çalışma iki ciltte derlendi. Yazarlar: Hakan Mertcan, Aydın Ördek

18,85 TL 29,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Mustafa Sönmez, AKP iktidarındaki bu yarılma sürecini 1970'li yıllardan itibaren ele alırken, yakın dönemi de adım adım mercek altına alıyor. Yazar bu süreci, "Sonun başlangıcı, Dış desteğin çöküşü, Gezi direnişi travması, AKP-Cemaat sürtüşmesi ve Yolsuzluk üzerinden savaş" başlıkları altında incelemiş. Süreci yakından izlemek isteyenlere...   Yazar:...

13,00 TL 20,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitapta, Soğuk Savaş döneminde Latin Amerika’da askerlerin siyasi aktör olması süreci, darbelerin ve neoliberal politikaların laboratuvarı olan Şili deneyimi incelenmiştir. Yazar: Tezcan Karakuş Candan

0 Review(s)

Tarım ve gıda güvencesi konularında Türkiye’de mevcut bölük pörçük yazının fersah fersah ötesine geçen bu yapıt kuramsal zenginliği, ampirik veri çeşitliliği ve yazarının açık ve seçik anlatımı ile hem  üniversitelere iyi bir kaynak, hem de küreselleşmiş çağdaş kapitalizmin tarım ve gıda üretimini nasıl kıskaca almış olduğunu göstermesi açısından önemli...

13,65 TL 21,00 TL -35%
İndirimli
92 kitabın 1 - 60 arası gösteriliyor.