Hukuk  Bu kategoride 9 kitap var.

0 Review(s)

Bu çalışma başlıkları, günümüzün hukuki tartışmalarının da esaslı bir kısmını oluşturmayı sürdürüyor. Böylece Hukukun Büyübozumu da, hukuki tartışmalardaki argümanlara temel oluşturma işlevini koruyor. 

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap son otuz beş yılın iki neoliberal dalgasına vurgu yaparak, liberalizmi ve onun haklar, hukuk ve devlet paradigmalarının asli sınırlarını görünür kılmak, eleştirmek niyetindedir. Yazar:Bora Erdağı

16,90 TL 26,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları: Eleştirel Bir Yaklaşımadlı bu kitap, Costas Douzinas’ın farklı yerlerde yayımlanmış makalelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturuldu. Yazar: Costas Douzinas Çeviri ve Sunuşlar: Rabia Sağlam - Kasım Akbaş

13,00 TL 20,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Günümüzde bir yandan küreselleşmenin etkisiyle dünya ölçeğinde dolaşım artar ve sınırlar daha geçirgen hâle gelirken, diğer yandan güvenlikçi kaygılar ve yeni yöntemlerle devletler sınırlarını tahkim etmektedir.  Yazarlar: İbrahim Soysüren / Didem Danış

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu derleme-kitap, tarihsel materyalizmin siyasi ve hukuki serüvenini kronolojiye uygun bir biçimde gözler önüne sermeye çalışıyor; dolayısıyla sınıf mücadelesinden hareket eden güçlü bir eleştirinin günümüze bıraktığı siyasi/hukuki mirası ana hatlarıyla ortaya koyuyor.   Yazar: Taner Yelkenci

0 Review(s)

Bu kitap yalnızca bir Marksist kriminoloji kitabı değildir. Bir başka deyişle, kriminoloji ve ceza hukuku alanındaki çalışmalarını Marksist kurama dayanmaksızın yürütme talebindeki muhtemel okur, kitapta umduğundan fazlasını bulacaktır. Yazar: Mark Cowling

0 Review(s)

Ezra Pound, A. MacLeish, Şiir, Hukuk ve Hayalkırıklığı Çeviren: Kasım Akbaş Yazarlar: Jean Stefancic - Richard Delgado

0 Review(s)

Bu kitap, 20. yüzyılda sosyal devlet biçimine evrilen kapitalist devletin liberal devlet biçimine geri dönüşünü sınıf mücadeleleri perspektifiyle inceliyor. Sosyal devletin yerine geçen yeni liberal "ceza devleti"nin cezalandırma politikalarını sergiliyor. Günümüzde kapitalistlerin devletin yönetiminde yoğunlaşan ve dolaysızlaşan iktidarını somut...

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Hukuk alanı, giderek sermaye birikim rejiminin niteliklerinin belirlendiği bir alan olması nedeniyle kapitalizmin yasalarını içselleştirmekte, böylece hukuksal hizmet metalaşmaktadır. Yazar: Kasım Akbaş

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
9 kitabın 1 - 9 arası gösteriliyor.